Dramaundervisningen vender sig både til børn fra 7 år og opefter, unge og til voksne>.

 

 


.

Drama for børn

ylva med dyrene - kopia.JPG

Jeg kommer gerne ud til skoler, SFOer, sommerkolonier mv. og underviser i drama. Drama er tit med til at forbedre stemningen i en gruppe, løsne nogle faste mønstre, forebygge mobning og udvikle empati og det sociale samspil hos børn og unge.

Hvad laver vi til drama?

Øvelser der vedrør gruppedannelse, kontakt, samarbejde, trivsel, rollespil, og improvisation.

Hvorfor drama?

Børn og unge, der går til drama, ser ud til at udvikle deres personlige kompetencer, og deres evne til at være en del af et fællesskab, hurtigere end andre. 

  • De bliver mere koncentrerede og fokuserede

  • De bliver modigere og får større selvværd

  • De lærer at sætte ord på følelser

  • De tør stå foran de andre og tale og optræde

  • De lærer at lytte til deres kammerater

  • De bliver mere omsorgsfulde og empatiske

  • De øver det sociale samspil og afkodning

  • De børn og unge, der er lidt udenfor, kommer med i fællesskabet. Anti-mobning.

  • Drama fremmer indlæring