top of page

Dramaundervisning for voksne

Virksomheder og teambuilding

Jeg kommer gerne ud til virksomheder og laver teambuilding til særlige events, virksomhedsdage mv., hvor kollegaer skal lære hinanden bedre at kende og rystes sammen til en velfungerende gruppe med god energi.

 

God stemning og godt sammenhold øger trivsel og produktivitet og resulterer i færre sygemeldinger. Måske har en afdeling brug for at forbedre dynamikken og stemningen, måske har der været utilfredshed og snak bag hinandens rygge, eller tendenser til lukkede grupper og mobning.

 

Teambuilding er tit et meget godt værktøj for at bryde en negativ spiral, og skabe accept, empati og forståelse for hinanden. 

Hvad består teambuilding af

Jeg vil fokusere på øvelser, der styrker samarbejdet i gruppen. Der vil være en del grin og sjove situationer, der er med til at skabe et godt fællesskab og en god gruppedynamik

Jeg skræddersyr kurset efter jeres behov. Hvis I ønsker, kan jeg have fokus på stemmens betydning, den gode, beroligende vejrtrækning, at tale foran andre og fremlægge, taleteknik (variation i stemmeleje, intonation, pausering og rytme). Vi arbejder også med improvisation og kropssproget.

Kontakt mig for en uforpligtigende dialog.

bottom of page